Yeni Doping Yönetmeliği…?

6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 4. Maddesi 05/04/2023’te değiştirildi herkesin bildiği gibi.. Yarış veya start denemesi günlerinde alınan numunelerde, atın yasaklı madde veya uygulamaya maruz bırakıldığının tespiti halinde, atın antrenörü ile birlikte atın seyisbaşı veya seyisi de sorumlu olduğu; ata, antrenör tayin edilmediği zamanlarda ise atı yasaklı madde veya uygulamaya maruz bırakmayı önleme görevi ve sorumluluğu atın sahibine ait olduğu, At sahibinin sorumluluğu altındaki atında, yasaklı madde veya uygulamanın tespiti halinde, atı yasaklı madde veya uygulamaya maruz bırakma eylemine katıldığı tespit edilen kişiler ile bu eyleme katıldığı tespit edilemese bile atın sahibine para cezaları verileceği hüküm altına alındı.. Antrenörün sorumluluğu altındaki atında, yasaklı madde veya uygulamanın tespiti halinde, 14 ay, 9 ay, 6 ay, 4 ay süreyle geçici olarak yasaklama cezası öngörüldü..

Bugüne kadar benim kendi araştırmalarımla bulduğum idrar ve plazamalardan alınan değerler ile ilgili , Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezai KAYA başkanlığında; Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – ANKARA Dr. Cevdet YARALI, Enstitü Müdür Vekili Erdal TURHAN, Uzm. Vet. Hek., Etlik Doping Laboratuvarı Şefi ve AORC Profesyonel Üyesi Gülay DUDAKLI, Vet. Hek., Etlik Doping Laboratuvar Uzmanı ve Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü – İSTANBUL Erol KABİL, Vet. Hek., Pendik Doping Laboratuvarı Şefinden oluşan çalışma grubunca hazırlanan aşağıdaki liste vardı. (yazı sonunda)

Yeni doping yönetmeliği Resmi Gazete’den geçti geçmesine ama bununla ilgili bir çok at sahibi , antrenör, seyis, seyisbaşı ”tam anlamıyla” bilgi sahibi değil. (TJK sitesinde yayımlanan yeni yasaklı madde listesi https://medya-cdn.tjk.org/haberftp/2023/yskmdd060423.pdf)

YKK’ya buradan seslenmek istiyorum ve atçılık ile ilgilenen kişilerin de bu taleplerle ilgilenmesini talep ediyorum..

1- Yeni yasa ile eski yasadaki farklılıklar başta olmak üzere, yasaklı madde ve ilaç listeleri, İlaç arınma süreleri, yasaklı madde limitleri ile ilgili SEMİNERLER düzenlenmesi gerekmektedir.
2- Yeni yasadaki tarama değerlerinin ne olduğunun daha net bir şekilde bildirilmesi, eski yasadaki gibi ise bununla ilgili daha somut bilgiler verilmesi,
3- Atlardan alınan numunelerin sonucu pozitif ise bunların sayısal değerlerinin açıklanması, negatif olan sonuçlardan tarama değerlerine yakın olanların da açıklanması ve bununla ilgili hipodromlarda eğitimler düzenlenmesini elzem durumlar olarak değerlendiriyorum.

Atçılığımızın gelişmesi adına yapılan bu pozitif düzenlemeleri en iyi şekilde anlayacak,öğrenecek ortamların en kısa sürede oluşması ümidiyle.

YARIŞ RÜZGARI

Bunları da sevebilirsiniz