SHARP KNIFE ( USA )

🐴 SHARP KNIFE ( USA ) 🐴

” Bodemeister – Revolutionary Act / Boston Harbor “

Aşım Yeri : Erden Harası /Tekirdağ Saray


İletişim : 0532 214 27 75 / Ali Erden

🐴🐴🐴🐴🐴🐴🐴

2022 yılında start almaya başlayan üç yavrusunun hepsinin yarış kazanması
dışında, temsilcilerinin hem çim pist, hem de kum pistte yarış kazanması ile dikkat
çeken Sharp Knife’ın ne tür kısraklar ile uyum sağlayabileceği analizimizin
konusunu oluşturacak.

Aygırın start alan üç yavrusu içinde en çok kazanç elde eden ilk iki temsilcisinde
Private Account etkisi görmekteyiz. Batur Khan’ın kısrak babası Unaccunted For ve
Sharp Glass’ın ikinci kısrak babası Private Terms’ün babaları Private Account’dur.
Diğer taraftan Private Account’un annesi ile Woodman’ın anne kardeşi olduğunu
bilmekteyiz ki, Sharp Knife’ın en iyi baba kardeşlerinden biri olan G3 galibi
Cheermeister’in de ikinci kısrak babasının Woodman oğlu Hansel olduğunu
görmekteyiz ki, analizin girizgahında açıklanan bu etkenler ile Private Account oğlu
Unaccounted For ile, Woodman oğlu Mujtahid kızları, diğer soy etkenleri de
incelenmek sureti ile Sharp Knife için düşünülebilir.

Üst paragrafta ismini belirttiğimiz Cheermeister’in kısrak baba hattı Gone
West’den gelmekte olup, A.P.Indy ve Storm Cat taşıyan soy ağacı ile Sharp Knife’ın
uyum potansiyelinin yüksek olduğu kısrak baba hatlarından biri de Gone West
hattı olacaktır şüphesiz.
Zaten aygırın hali hazırda en çok kazanç elde eden ikinci temsilsici Sharp Glass, El
Corredor kızı olup, Sharp Glass’ın baba hattına baktığımızda birbirini tekrar eden
soy hareketleri görmekteyiz ki, yine Sharp Knife gibi Empire Maker hattından
gelen American Pharoah’ın da bir El Corredor kızı ile G1-Japon Dirt Derby galibi
Danon Pharoah’ı vermesi söz konusu uyumun farklı bir teyidi olarak
nitelendirilebilir.

Gone West hattı bakımından zengin olan ülkemizde El Corredor dışında, Royal
Abjar, West By West ve Banknote gibi aygırların kızları bulunmakta olup, bu
isimlerden Royal Abjar’ın kısrak babası olan Bering’in aynı zamanda Sharp Knife’ın
hali hazırda en çok kazanç elde eden yavrusu Batur Khan’ın ikinci kısrak babası
oluşu dikkat çekicidir.

Diğer taraftan henüz ülkemizde aygırlık yaşamının başında olsa da, zaman içinde
Klimt isimli aygırın kızları hem baba hattında Gone West, hem de özellikle kısrak
babasının da Dixie Union-Dixieland Band oluşu ile, potansiyel uyum adayıdır Sharp Knife için ki, bilhassa baba hattında başarılı yavrularda, “Dixie Union-Dixieland”
hattı hem bir olgudur, hem de ikisi de “4-m” kısrak neslinden gelmekte olup,
Sharp Knife’ın de “4-m” familyasından gelmesi itibari ile olası eşleşmelerde bu
familyanın pozitif etkinliği söz konusu olabilecektir.

Ayrıca hem Gone West hattından, hem de “4-m” kısrak familyasından gelen
Ajmera temsilcilerinin de Sharp Knife için potansiyel uyum adayı olduğunu ifade
etmek gerekir.Sharp Knife’ın başarılı baba kardeşlerinden baktığımızda, baba hatları farklı olsalar
da aynı anneye sahip olan ve City Zip ve Ghostzapper isimli aygırların kızları ile, G1
galibi Bodeexpress ve G3 galibi Cheermeister’ı verdiğini görmekteyiz ki, anılan iki
aygırın büyük annesi olan Thirty Zip, Win River Win’in babasıdır.

Diğer taraftan Win River Win’in babası Virginia Rapids, Sharp Knife’ın Listed galibi
baba kardeşi Kenda’ın ikinci kısrak babası olduğu gibi, ayrıca yine Tri Jet ismini de
(Thirty Zip’in babası), Sharp Knife’ın G3 galibi baba kardeşi Yuvetsi de görebiliriz.
Hem Nasrullah hattından gelmesi ki, -Sharp Knife’ın baba hattındaki uyum
olgularından biridir-, hem de anılan diğer etkenler ile Win River Win kızları, Sharp
Knife için uygun bir eşleşme modeline sahip olabilirler.

İki üst parafta bahsettiğimiz City Zip ve Ghostzapper gibi aygırlar “23-b”
familyasından gelmekte olup, yine Sharp Knife’ın başarılı yavruları incelendiğinde
“23-b” familyasından gelmekte olan bir başka aygır Smart Strike kızı ile
Mr.Baffert’i görmekteyiz ki , bu aygır ile aynı büyük anneye sahip olan ve ayrıca
ülkemizde de aygırlık kariyeri bulunan Always A Classic’in de 4/3 kardeşi olan
Regal Classic ismini de Safe Conduct isimli G3 galibi Bodemeister da görmekteyiz.
Diğer taraftan Sharp Knife’ın baba hattı soyunda, başarılı isimlerde- örneğin G1
galibi Emollient- , “Vice Regent/Vice Regal” hattını görebiliriz ki,” Always A Classic,
Dehere ve Toccet temsilcileri de, Sharp Knife için, diğer soy etkenleri ile birlikte
değerlendirilebilirler. Sharp Knife ile aynı büyük dedeye sahip American
Pharoah’ın Dehere kızı ile G1 galibi As Time Goe By’ı (ayrıca Another Miracle-L.
2.kısrak babası) verdiğini ekleyelim notlarımıza.

Sharp Knife’ın sahip olduğu pedigri ve başarılı baba kardeşlerini irdelediğimizde
belirgin bir Secretariat etkisi gözlemleyebiliriz ki, bu etkenin zirve ayakları “Storm
Cat-A.P.Indy-Gone West” dışında, örneğin Bodemeister’in en iyi yavrusu Always
Dreaming’in ikinci kısrak babası Somethingfabulous’un da Secretariat ile anne
kardeşi oluşu, Somethingroyal etkisini belirginleştiren pozitif bir etkendir ki, bu
değerli kısrağın bir başka temsilcisi Sir Gaylord hattı da Sharp Knife için olumlu bir
etki yapabilir.

Diğer taraftan Sir Gaylord’ın torunu Distant Relative’in anne kardeşi Ezzoud da,
Bodemeister’in en iyi baba kardeşlerinden ve G1 galibi Grace Hall’un da kısrak
babasıdır ki, hem Sir Gaylord hattından gelmesi, hem de ortak Royal Sister etkeni
ile Habitat hattını ülkemizde temsil eden kısrak baba hatlarının temsilcilerini de,
şüphesiz diğer etkenler ile birlikte Sharp Knife için dikkate almak mümkündür,
bilhassa bu hattı ülkemizde yönlendiren isim Distant Relative soyundan gelenler
ile.

Babası Sword Dance’in kısrak babasının Secretariat oluşu da Marlin kızlarının da,
az üst paragrafta bahsedilen “Secretariat/Somethingroyal “etkenini tetikleyici bir
faktör ihtiva etmesi olasılığı ile Sharp Knife için pozitif bir soy etkeni olabilmesi
dışında, ayrıca bu aygırın kısrak babası olan Damascus’un da analizin girişinde
bahsettiğimiz Private Accont’un babası olması da, Marlin kızları için Sharp Knife’I
dikkat alma sebebi olabillir ki esasında Unaccounted For ile Marlin ile benzer
isimleri barındıran soy kurgularına sahiptir, baba ve kısrak baba hatlarında.
Kendisi de 4 nolu kısrak familyasından gelmekte olasn Sharp Knife’ın başarılı baba
kardeşlerinde hem kısrak familyası hem de kısrak babası familyalarında 4 nolu
familya faktörü belirgin bir etken olup, bu familyalar içinde özellikle “4-g”
familyasından, yani Ciboulette soyundan gelen veya bu soydan gelen aygırların
temsilcileri ile uyum potansiyeli olup, aygırın başarılı baba kardeşlerinden
Wholebodemeister (G2) “4-g” familyasından gelmekte olup, ayrıca
Mrs.Barbara’nın (G3), ikinci kısrak babası Northern Answer da bu familyadan
gelmekte olup, bu familyanın günümüzdeki aktif temsilcisi Night Shift hattının
ülkemizdeki temsilcileri olan oğlu Bosporus ve torunları Native Khan ve Perfecto
kızları Sharp Knife için uygun eşleşme modeli oluşturabilirler, tabi ki diğer soy
etkenleri de irdelenmek sureti ile.
Sharp Knife’ın baba hattında ki aygır temsilcilerinde benzer kısrak baba hatları ile
başarılı sonuçlar olduğunu vurgulamıştık ki, bunlar içinde en belirgin olanlarından
biri de Tale Of The Cat ve oğlu Lion Heart ile olanlardır
.

Tale Of The Cat ile olan referanslara ; Cairo Cat (Cairo Prince), Eldon’s Prince
(Cairo Prince) , Empress Tigress (Classic Empire) ve de Lion Heart ile olanına da :
Mihos (Cairo Prince) gibi sınıf koşu kazanmış isimler örnek gösterilebilir.
Tale Of The Cat ile benzer bir soy kurulumu ve de yakın akraba olan Johannesburg
temsilcisi Scat Dady ile MacKinnon (American Pharoah) ve Jeweled Princess
(Cairo Prince)’in yanı sıra, ayrıca Harlan’s Holiday temsilcileri ile de Canoodling
(Pioneroof The Nile) ve Royal Charlotte (Cairo Prince) gibi sınıf ürünler, Sharp
Knife’ın mensup olduğu Empire Maker baba hattı temsilcilerinin anılan hatların
temsilcileri ile başarılarına örnek referansları temsil ederler.
Bu hat temsilcilerinden Hakeem’in kısrak babasının Relaunch oluşu da eşleşmeler
için ayrı bir pozitif etken olabilir ki, Sharp Knife’ın başarılı baba kardeşlerinde
karşımıza çıkan bir olgudur Relaunch faktörü.
Relaunch’un Baby Zip, Cee’s Tizzy, Honour and Glory, Skywalker gibi ana taşıyıcı
isimler ile günümüz soy ağaçlarında yer bulduğunu ve bunlardan Baby Zip’I
yukarıda anlattığımızı eklerken, Cee’s Tizzy’nin de torunu Tizway vasıtası ile
ülkemizde temsil edildiğini de ekleyelim.
Sharp Knife’ın baba hattında ki başarılı ürünlerde Nasrullah hattı etkeni bir olgu
olup, bu hattın ülkemizde şu andaki aktif temsilcisi General Quarters kızları da
Sharp Knife ile uygunluk içeren soy kurgusuna sahip isimlerden olabilir. Yine aynı
hattan gelen ve özellikle de kısrak babasının Private Account olması sebebi ile
Trappe Shot kızları da zaman içinde Sharp Knife için uygun kısrak baba hatları
olarak değerlendirilebilirler.
Yine kısrak babası Private Account olan Rey De Café temsilcileri de Sharp Knife için
değerlendirilebilirler.
Ülkemizde tek sezon aşım yapsa da özellikle baba kardeşi dişilerin Sharp Knife’ın
mensup olduğu Empire Maker hattı ile uyumu (Café Phorah, Four Wheel Drive)
doğrultusunda Daredevil kızları da zaman içinde Sharp Knife için
değerlendirilebilir.
Sharp Knife’ın başarılı baba kardeşlerinde ve baba aygır soyunda çok net olan bir
olgu da In Excess ve onun oğlu Indian Charlie temsilcileri ile yüksek uyumudur.

Elinde söz konusu hatlara sahip kısrak soy ağaçlarına sahip olan yetiştiricilerinde
bu hususu değerlendirmeleri yerinde olur. Diğer taraftan In Excess’in annesi
Kantado’nun da Kaneko’nun büyük annesi olduğunu ve bu aygırın babası
Pivotal’ın kısrak baba hattının da Caro hattı olması da dikkat çekicidir.
Nihayetinde Sharp Knife, taşıdığı soy ağacı ile Northern Dancer hattı temsilcilerine
de açık bir pedigriye sahiptir ki, iki yaşlılığında kazanan bir diğer yavrusu Play My
Song da (Danehill hattı) bunu gözlemleyebiliriz.
SHARP KNIFE UYUMLU KISRAK BABA HATLARI
GONE WEST Hattı: El Corredor, Royal Abjar, Ajmera, West By West, Banknote
(zaman içinde Klimt)
PRIVATE ACCOUNT Hattı : Unaccounted For, Azaraks, Dervişağa
WOODMAN Hattı : Mujtahid
RIVERMAN Hattı : Win River Win,
NIGHT SHIFT Hattı : Bosporus, Native Khan, Perfecto
VICE REGENT Hattı : Always A Classic, Dehere, Toccet
NIJINSKY Hattı : Green Gönen, Marlin
ICECAPADE Hattı : Offlee Wild
HABITAT Hattı : Distant Relative, Luxor, Yavuz Star, Fast ‘n’ Famous
STORM CAT Hattı : Lion Heart, Marcavelly, Hakeem, Mendip, Agresivo, Perfect
Storm, After Market, Mountain Cat
RELAUNCH Hattı : Tizway
CARSON CITY Hattı : Cuvee (zaman içinde Run Away And Hide)
CRYPTOCLEARANCE Hattı : Victory Gallop, Sidney’s Candy, Amerikalı
A.P.INDY Hattı : General Quarters ( zaman içinde Trappe Shot)
CARO Hattı : Galetto
BLUSHING GROOM Hattı : Yonaguska, Zanjero, Bin Ajwaad

NUREYEV Hattı : Kaneko, Dai Jin, Captain Rio
DANZIG Hattı : Eagle Eyed, Danehill, Invincible Son, Approve, Bushranger, Sea
Hero
KINGMAMBO HATTI : Okawango, Rey De Café
SMART STRIKE Hattı : Papa Clem
FORTY NINER Hattı : Justenuffhumor, Utopia
ROBERTO HATTI : Sri Pekan, Dr.Fong, Wiener Walzer, Red Bishop
HALO Hattı : Daredevil, Divine Light, Sunday Silence, King David
SADLER’S WELLS Hattı : Torok, Powerscourt, Scarface, Toruk Macto
RIBOT Hattı : Pleasantly Perfect
ALYDAR Hattı : Strike The Gold


Bunları da sevebilirsiniz